Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de León (Spania) la 15 iunie 2020 – AB Volvo și DAF TRUCKS N.V./RM

(Cauza C-267/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de León

Părțile din procedura principală

Apelante: AB Volvo și DAF TRUCKS N.V.

Intimată: RM

Întrebările preliminare

Articolul 101 TFUE și principiul efectivității trebuie interpretate în sensul că se opun unei interpretări a reglementării naționale potrivit căreia nu se aplică retroactiv termenul de exercitare a acțiunii de 5 ani, prevăzut la articolul 10 din directivă, precum și la articolul 17 privind estimarea judiciară a prejudiciului, și care, în vederea stabilirii momentului de la care se produce efectul retroactiv, ia în considerare data aplicării sancțiunii, iar nu data exercitării acțiunii?

Articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2014/104/UE1 și termenii „efect retroactiv” trebuie interpretate în sensul că articolul 10 din directivă este aplicabil unei acțiuni precum cea exercitată în procedura principală, care, deși a fost introdusă înainte de intrarea în vigoare a directivei și a normei de transpunere, se referă, totuși, la fapte sau sancțiuni anterioare?

În contextul aplicării unei dispoziții precum articolul 76 din Legea privind protecția concurenței, articolul 17 din Directiva 2014/104/UE privind estimarea judiciară a prejudiciului trebuie interpretat în sensul că este vorba despre o normă procedurală care este aplicabilă în procedura principală, în care acțiunea a fost introdusă ulterior intrării în vigoare a normei naționale de transpunere?

____________

1     Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene (JO 2014, L 349, p. 1).