Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) la 8 iulie 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A./KM

(Cauza C-303/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy w Opatowie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Pârâtă: KM

Întrebarea preliminară

Sancțiunea contravențională prevăzută la articolul 138c alineatul 1 din Codul polonez al contravențiilor pentru nerespectarea obligației de evaluare a bonității consumatorului, prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE1 a Consiliului, constituie o îndeplinire adecvată și suficientă a obligației, impuse statelor membre prin articolul 23 din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, de a stabili în dreptul intern sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare pentru încălcarea de către creditor a obligației de evaluare a bonității consumatorului?

____________

1 JO 2008, L 133, p. 66.