Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 7 august 2020 – Peek & Cloppenburg KG, reprezentată de Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V./Peek & Cloppenburg KG, reprezentată de Van Graaf Management GmbH

(Cauza C-371/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Peek & Cloppenburg KG, reprezentată de asociatul care răspunde în mod personal Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V.

Intimată: Peek & Cloppenburg KG, reprezentată de asociatul care răspunde în mod personal Van Graaf Management GmbH

Întrebările preliminare

Trebuie să se considere că există o „plată” pentru promovarea unui produs în sensul primei teze a punctului 11 din anexa I la Directiva 2005/29/CE1  numai în cazul în care se furnizează o contraprestație în bani pentru utilizarea conținutului editorial din mass-media pentru a promova un produs sau noțiunea de „plată” cuprinde orice fel de contraprestație, indiferent dacă aceasta constă în bani, în bunuri sau în servicii sau în orice alt element patrimonial?

Prima teză a punctului 11 din anexa I la Directiva 2005/29/CE presupune ca profesionistul să acorde operatorului mass-media un beneficiu cu valoare pecuniară drept contraprestație pentru utilizarea conținuturilor editoriale și, în cazul unui răspuns afirmativ, trebuie să se considere că există o astfel de contraprestație și în cazul în care operatorul mass-media raportează cu privire la o operațiune de publicitate organizată împreună cu un profesionist, în cazul în care, în schimbul reportajului, profesionistul a pus la dispoziția operatorului mass-media drepturi de imagine, ambele întreprinderi au participat la costurile financiare și administrative ale acțiunii publicitare, iar acțiunea publicitară are ca scop promovarea vânzării produselor ambelor întreprinderi?

____________

1         Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO 2005, L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260).