Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 7 august 2020 – Pro Rauchfrei e.V./JS e.K.

(Cauza C-370/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală    

Recurentă: Pro Rauchfrei e.V.

Intimată: JS e.K.

Întrebările preliminare

Noțiunea de introducere pe piață, în sensul articolului 8 alineatul (3) prima teză din Directiva 2014/40/UE1 , include punerea la dispoziție de produse din tutun prin intermediul distribuitoarelor automate de mărfuri, în sensul că, deși pachetele de țigarete care se găsesc în acestea prezintă avertismentele prevăzute de lege, pachetele de țigarete sunt, însă, mai întâi, ținute în automat în stoc în mod nevizibil pentru consumator, iar avertismentele care figurează pe aceasta devin vizibile doar după ce automatul deblocat în prealabil de casier este acționat de client, iar astfel pachetul de țigarete este distribuit pe banda de casă chiar înainte de efectuarea plății?

Interdicția ca avertismentele să fie „ascunse […] de alte elemente”, prevăzută la articolul 8 alineatul (3) prima teză din Directiva 2014/40/UE, se referă la cazul în care, în cadrul prezentării mărfii prin intermediul unui automat, întregul ambalaj al produsului din tutun este ascuns?

Elementul „imagini de pe pachete”, prevăzut la articolul 8 alineatul (8) din Directiva 2014/40/UE, este îndeplinit și atunci când reprezentarea nu este o imagine fidelă a ambalajului original, dar consumatorul asociază imaginea, din cauza configurației sale în ceea ce privește chenarele, proporțiile, culorile și a logoul mărcii cu ambalajul unui produs din tutun?

Independent de imaginile utilizate, cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (8) din Directiva 2014/40/UE sunt deja îndeplinite atunci când, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, consumatorul are ocazia să perceapă ambalajele de țigarete împreună cu avertismentele impuse?

____________

1     Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).