Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresný súd Prešov (Slovenia) la 29 octombrie 2012 - Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o.; Financreal s.r.o.

(Cauza C-482/12)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Okresný súd Prešov

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Peter Macinský, Eva Macinská

Pârâte: Getfin s.r.o.; Financreal s.r.o.

Întrebarea preliminară

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune ca o reglementare a unui stat membru, precum articolul 151j alineatul (1) din Codul civil coroborat cu dispozițiile următoare din reglemetarea în discuție în procedura principală, să permită creditorului să pretindă executarea unei prestații derivate din clauze contractuale abuzive procedând la executarea bunului grevat de garanție prin vânzarea bunului imobil în pofida opoziției consumatorului, a faptului că chestiunea este litigioasă și fără o evaluare a clauzelor contractuale de către un organ jurisdicțional sau o altă instanță independentă?

____________

1 - JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.