Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato (Italia) la 14 ianuarie 2013 - Alpina River Cruises GmbH și Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Chioggia

(Cauza C-17/13)

Limba de procedură: italiana

Instanță de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelante: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH

Intimat: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Chioggia

Întrebarea preliminară

Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 trebuie interpretat în sensul că se aplică activității de croazieră realizate între porturile unui stat membru, fără îmbarcarea și debarcarea în aceste porturi a unor pasageri diferiţi, întrucât această activitate începe și se termină cu îmbarcarea și debarcarea aceloraşi pasageri în același port al statului membru?

____________

1 - Regulamentul (CEE) nr.°3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, p. 7, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 83).