Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 6 august 2013 – Sarah Nagy/Marcel Nagy

(Cauza C-442/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Sarah Nagy

Intimat: Marcel Nagy

Întrebările preliminare

Se poate considera că există două cereri „între aceleaşi părţi” în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere1 , în cazul în care în una dintre cereri copilul solicită obligarea tatălui la plata pensiei de întreţinere pentru trecut şi pentru prezent, iar într-o procedură de divorţ tatăl solicită să se stabilească cuantumul obligației sale de întreţinere faţă de copil şi a plății către mamă pentru perioada ulterioară divorţului?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare: Atunci când prin una dintre cereri creditorul obligaţiei de întreţinere invocă dreptul la întreţinere pentru prezent, iar, în cadrul celeilalte cereri, debitorul obligaţiei de întreţinere solicită stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere pe care urmează să o plătească începând cu o dată ulterioară, cele două cereri au „acelaşi obiect şi aceeaşi cauză” în sensul articolului 12 din regulament începând cu această dată ulterioară?

____________

1 JO 2009 L 7, p. 1