Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 3 septembrie 2013 – Thi Ly Pham

(Cauza C-474/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Thi Ly Pham

Autoritatea implicată: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Întrebarea preliminară

Este compatibilă cu articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală plasarea unei persoane luate în custodie publică în scopul îndepărtării împreună cu deținuții, în cazul în care respectiva persoană este de acord cu plasarea în comun?