Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Republica Slovacă) la 27 mai 2015 – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

(Cauza C-243/15)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

Recurentă: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Intimată: Obvodný úrad Trenčín

Intervenient: Biely potok, a.s.

Întrebările preliminare

În cazul unei pretinse încălcări a dreptului la un nivel înalt de protecție a mediului - care a fost instituit în condițiile stabilite de Uniunea Europeană în principal prin Directiva 92/43/CEE1 a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică -, în special [a dreptului de a] contribui la obținerea opiniei publicului cu privire la un proiect care poate afecta în mod semnificativ anumite arii speciale de protejare cuprinse în rețeaua ecologică europeană denumită NATURA 2000, dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și drepturile invocate de recurentă, în calitatea sa de asociație fără scop lucrativ care își desfășoară activitatea în domeniul protecției mediului la nivel național, în temeiul articolului 9 din Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, și în limitele indicate de Curte în Hotărârea Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125), pot fi garantate și atunci când instanța națională închide o procedură privind controlul legalității unei decizii prin care nu se recunoaște [unei asemenea asociații] statutul de parte într-o procedură administrativă referitoare la acordarea unei autorizații, precum în speță, și îndrumă [o asemenea asociație] să introducă o acțiune prin care să conteste excluderea sa din procedura administrativă respectivă?

____________

1     JO L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109.