Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 2 iunie 2016 – Lingurár József/Miniszterelnökséget vezető miniszter

(Cauza C-315/16)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Kúria

Părțile din procedura principală

Reclamant: Lingurár József

Pârât: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Întrebările preliminare

Articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005/CE1 (denumit în continuare „Regulamentul nr. 1698/2005”), luând în considerare de asemenea articolul 46, trebuie interpretat în sensul că nu exclude în totalitate persoanele particulare de la primirea ajutoarelor destinate utilizării durabile a terenurilor forestiere, în cazul în care zona se află în parte în proprietatea statului?

În cazul în care ajutorul nu este exclus în totalitate, articolul 46 din Regulamentul nr. 1698/2005 trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește zona în cauză, care se află în parte în proprietatea statului, ajutorul ce revine silvicultorului privat sau proprietarului privat este proporțional cu cota-parte de proprietate deținută de acesta?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 66, p. 101).