Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 17 iunie 2013 – Burgo Group SpA/Illochroma SA, în lichidare, Jérôme Theetten, în calitate de lichidator al societății Illochroma SA

(Cauza C-327/13)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Burgo Group SpA

Pârâtă: Illochroma SA, în lichidare, Jérôme Theetten, în calitate de lichidator al societății Illochroma SA

Întrebările preliminare

Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului [din 29 mai 200] privind procedurile de insolvență1 , în special articolele 3, 16, 27, 28 și 29 din acesta, trebuie interpretat în sensul că:

a)    „sediul” la care se referă articolul 3 alineatul (2) trebuie înțeles ca o sucursală a debitorului împotriva căruia a fost deschisă procedura principală și se opune ca, în cadrul intrării concomitente în procedura de lichidare a mai multor societăți care aparțin aceluiași grup, acestea să poată face obiectul unei proceduri secundare în statul membru în care acestea au sediul social, pentru motivul că au personalitate juridică?

b)    persoana sau autoritatea abilitată să solicite deschiderea unei proceduri de insolvență trebuie să aibă domiciliul sau sediul social pe teritoriul instanței din statul membru căreia i se solicită această procedură sau acest drept trebuie să fie rezervat tuturor resortisanților Uniunii, în măsura în care aceștia demonstrează existența unei legături de drept cu sediul în cauză?

c)    întrucât procedura principală de insolvență este o procedură de lichidare, deschiderea unei proceduri secundare de insolvență a unui sediu nu poate fi dispusă decât dacă aceasta îndeplinește criterii de oportunitate lăsate la aprecierea instanței din statul membru în fața căreia este introdusă procedura secundară?

____________

1 JO L 160, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 143.