Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) la 28 iunie 2013 – International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

(Cauza C-364/13)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: International Stem Cell Corporation

Pârât: Comptroller General of Patents

Întrebarea preliminară

Ovulele umane nefecundate a căror diviziune şi dezvoltare ulterioară au fost stimulate prin partenogeneză şi care, spre deosebire de ovulele fecundate, conţin numai celule pluripotente şi nu sunt apte să devină fiinţe umane intră sub incidenţa expresiei „embrioni umani” utilizată la articolul 6 alineatul (2) litera (c) din Directiva 98/44/CE privind protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice1 ?

____________

1 Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice (JO L 213, p. 13, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 268).