Cerere de decizie preliminară introdusă de Szombathelyi Törvényszék (Ungaria) la 24 iunie 2013 – Sebestyén Katalin/Kővári Zsolt Csaba și alții

(Cauza C-342/13)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Szombathelyi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Sebestyén Katalin

Pârâți: Kővári Zsolt Csaba, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

Întrebările preliminare

Trebuie considerată abuzivă, în temeiul articolului 3 alineatul (1) [din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 ] o clauză contractuală care supune litigiile legate de contractul de împrumut încheiat între bancă și consumator competenței exclusive a unei Camere compuse din trei arbitri ai Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (Tribunalul Arbitral Permanent al Pieței Financiare și de Capitaluri)?

Trebuie să se considere, în temeiul articolului 3 alineatul (1) [din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii], că o clauză contractuală care supune litigiile legate de contractul de împrumut încheiat între bancă și consumator competenței exclusive a unei Camere compuse din trei arbitri ai Tribunalului Arbitral Permanent al Pieței Financiare și de Capitaluri, cu excepțiile prevăzute în contract, este abuzivă indiferent dacă în contractul de împrumut figurează o informație generală cu privire la diferențele dintre procedura reglementată prin Legea LXXI din 1994 a arbitrajului și procedura jurisdicțională ordinară?