Cerere de decizie preliminară introdusă de Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) la 28 octombrie 2013 – Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna Ettevõtlusamet

(Cauza C-553/13)

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Tallinna Ringkonnakohus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Statoil Fuel & Retail Eesti AS

Pârât: Tallinna Ettevõtlusamet

Întrebările preliminare

Finanţarea operării serviciului de transport public de călători pe teritoriul unei colectivităţi locale este un scop specific în sensul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE1 a Consiliului Uniunii Europene, în cazul în care îndeplinirea şi finanţarea unei asemenea sarcini reprezintă obligaţii ale respectivei colectivităţi locale?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE a Consiliului Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că este conformă acestei dispoziții instituirea în dreptul naţional a unui impozit indirect care este perceput de la consumatorul final pentru vânzarea unui produs accizabil și care este utilizat exclusiv în vederea operării serviciului local de transport public de călători, în cazul în care operarea serviciului local de transport public de călători reprezintă o obligaţie a colectivității locale beneficiare a impozitului care trebuie îndeplinită independent de existenţa unui astfel de impozit, iar cuantumul finanţării serviciului local de transport public de călători nu depinde, în cele din urmă, în mod automat, de totalul impozitelor încasate, întrucât finanţarea acestui serviciu este stabilită în sumă fixă, astfel încât – în situaţia în care veniturile obţinute din impozitele indirecte sunt mai mari – mijloacele financiare puse la dispoziţie de autorităţile publice sunt în mod corespunzător mai reduse şi invers, în cazul în care încasările din taxa pe vânzări sunt mai mici, colectivitatea locală trebuie să majoreze în mod corespunzător alte mijloace financiare pentru operarea serviciului local de transport public de călători, fiind totuşi posibil ca, în cazul în care veniturile din impozite diferă faţă de cuantumul prognozat [OR 2], să fie modificat cuantumul cheltuielilor pentru operarea serviciului de transport public de călători prin intermediul modificării bugetului colectivității locale?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE a Consiliului Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că este conformă acestei dispoziții perceperea unui impozit indirect suplimentar asupra unui produs accizabil, al cărui scop a fost stabilit ulterior naşterii obligaţiei de plată a acestuia?

____________

1 Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO L 9, 14.1.2009, p. 12).