Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Frosinone (Italia) la 6 august 2014 – procedură penală împotriva Laezza Rosaria

(Cauza C-375/14)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Frosinone

Părțile din procedura principală

Laezza Rosaria

Întrebarea preliminară

Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, astfel cum au fost completate, printre altele, în lumina principiilor cuprinse în Hotărârea pronunțată de Curte la 16 februarie 2012 în cauza C-72/10, trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale care prevede cesiunea obligatorie cu titlu gratuit a folosinței bunurilor materiale și nemateriale, deținute în proprietate, care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a jocurilor, la încetarea activității ca urmare a expirării termenului limită de concesiune sau ca efect al unor decizii de decădere sau de revocare?