Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Varna (Bulgaria) la 25 august 2014 - Vekos Trade AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Cauza C-403/14)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Varna

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vekos Trade AD

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Întrebările preliminare

O practică administrativă și o jurisprudență care obligă vânzătorul – expeditorul, conform contractului de transport – să constate autenticitatea semnăturii beneficiarului și să clarifice problema dacă aceasta aparține unui reprezentant al unei societăți beneficiare, fie el un angajat cu o poziție corespunzătoare sau un mandatar, încalcă principiile neutralității fiscale, proporționalității și protecției încrederii legitime?

Într-un caz precum cel în speță, articolul 138 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 are efect direct și instanța națională poate să îl aplice în mod direct?

____________

1 JO L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7.