Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander (Spania) la 10 septembrie 2014 – Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García

(Cauza C-421/14)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Banco Primus S.A.

Pârât: Jesús Gutiérrez García

Întrebările preliminare

Prima întrebare:

Dacă a patra dispoziție tranzitorie din Legea 1/2013 trebuie să fie interpretată în sensul că nu poate constitui un obstacol în calea protecției intereselor consumatorului.

Dacă, în conformitate cu Directiva 93/13/CEE1 a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, și în particular cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din aceasta, pentru a garanta protecția consumatorilor și a utilizatorilor conform principiilor echivalenței și efectivității, consumatorul are posibilitatea de a invoca existența unor clauze abuzive după expirarea termenului prevăzut de norma de drept național în acest sens, astfel încât instanța națională trebuie să analizeze aceste clauze.

Dacă în conformitate cu Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, și în particular cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1), pentru a garanta protecția consumatorilor și a utilizatorilor în conformitate cu principiile echivalenței și efectivității, instanța națională trebuie să examineze din oficiu existența unei clauze abuzive și să aplice consecințele corespunzătoare, inclusiv în cazul în care anterior s-a pronunțat în sens contrar sau a respins prin hotărâre definitivă cererea prin care s-a solicitat examinarea clauzei, în conformitate cu normele naționale de procedură.

A doua întrebare:

Care sunt criteriile de determinare a influenței raportului calitate/preț asupra controlului caracterului abuziv al termenilor neesențiali din contract? Este relevant ca, la momentul efectuării controlului indirect al acestui tip de elemente, să se ia în considerare limitările legale privind preţurile, impuse în normele de drept național? Este posibil ca anumite clauze valide analizate în abstract să își piardă validitatea dacă se apreciază că prețul tranzacției este foarte mare în raport cu prețul obișnuit al pieței?

A treia întrebare:

În sensul articolului 4 din Directiva 93/13 a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii pot fi luate în considerare circumstanțele ulterioare încheierii contractului, dacă analiza normei de drept național conduce la acestea?

A patra întrebare:

Dacă articolul 693 alineatul 2 din LEC, reformat prin Legea 1/2013, trebuie să fie interpretat în sensul că nu poate constitui un obstacol în calea protecției intereselor consumatorului.

Dacă în conformitate cu Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, și în particular cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din aceasta, pentru a garanta protecția consumatorilor și a utilizatorilor conform principiilor echivalenței și efectivității, o instanță națională, atunci când constată existența unei clauze abuzive privind exigibilitatea anticipată, trebuie să o considere ca nefiind inclusă în contract și să aplice consecințele corespunzătoare, inclusiv în cazul în care vânzătorul sau furnizorul a respectat perioada minimă prevăzută de norma de drept național.

____________

1 JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.