Cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State (Țările de Jos) la 19 noiembrie 2012 - T. C. Briels și alții/Minister van Infrastructuur en Milieu

(Cauza C-521/12)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Reclamanți: T. C. Briels, M. Briels-Loermans, R. L. P. Buchholtz, Stichting A2-Platform Boxtel ex officio, și alții, H. W. G. Cox, G. P. A. Damman, P. A. M. Goevaers și alții, J. H. van Haaren și L. S. P. Dijkman, R. A. H. M. Janssen, M. M. van Lanschot, J. E. A. M. Lelijveld și alții, A. Mes și alții, A. J. J. Michels, VOF Isphording și alții, M. Peijnenborg și S. Peijnenborg-van Oers, G. Oude Elferink, W. Punte și P. M. Punte-Cammaert, Stichting Reinier van Arkel, E. de Ridder, W. C. M. A. J. G. van Rijckevorsel și M. van Rijckevorsel-van Asch van Wijck, Vereniging tot Behoud van het Groene Hart van Brabant și Stichting Boom en Bosch, Stichting Overlast A2 Vught ex officio, Streekraad Het Groene Woud en De Meijerij, A. C. M. W. Teulings și Stichting Bleijendijk, M. Tilman, Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw De Heun I și alții, M. C. T. Veroude, E. J. A. M. Widlak, Van Roosmalen Sales BV și alții, M. A. A. van Kessel, Bricorama BV și alții

Pârât: Minister van Infrastructuur en Milieu

Celelalte părţi din procedură: Burgemeester en wethouders van Best, Burgemeester en wethouders van Boxtel

Întrebările preliminare

Formularea "nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv" cuprinsă la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică trebuie interpretată în sensul că nu se produce un efect negativ asupra integrității sitului respectiv în cazul în care un proiect are consecințe asupra suprafeței care cuprinde un anumit tip de habitat protejat din situl respectiv, însă, în contextul proiectului respectiv dezvoltat în cadrul sitului menționat, apare o zonă de dimensiuni egale sau superioare care cuprinde tipul de habitat menționat?

În cazul în care la prima întrebare se răspunde că formularea "nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv" trebuie interpretată în sensul că se produc efecte negative asupra integrității sitului Natura 2000, apariția unei noi suprafețe care cuprinde un tip de habitat trebuie să ia în considerare, în acest caz, o măsură compensatorie în sensul articolului 6 alineatul (4) din directiva citată?

____________

1 - JO L 206, p. 7, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 109.