Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance de Quimper (Franța) la 14 februarie 2013 - CA Consumer Finance/Francine Crouan, născută Weber, Tual Crouan

(Cauza C-77/13)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'instance de Quimper

Părțile din procedura principală

Reclamantă: CA Consumer Finance

Pârâți: Francine Crouan, născută Weber, Tual Crouan

Întrebarea preliminară

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii se opune unei interpretări a dreptului național prin care se recunoaște validitatea clauzelor care permit variația unilaterală a ratei dobânzii în contractele de credit lăsând la aprecierea creditorului, în lipsa prevederii unor motive întemeiate în contract, motivele de variație a ratei și modalitățile de calcul al acesteia atât timp cât aceste clauze sunt conforme cu un model reglementat și atât timp cât creditorul a respectat prevederile legale privind informarea împrumutatului în cursul executării contractului?

____________

1 - JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.