Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 25 februarie 2013 - Gemeente 's-Hertogenbosch/Staatssecretaris van Financiën

(Cauza C-92/13)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Recurentă: Gemeente 's-Hertogenbosch

Intimat: Staatssecretaris van Financiën

Întrebarea preliminară

Articolul 5 alineatul (7) prima teză și litera (a) din A şasea directivă trebuie interpretat în sensul că trebuie considerată o livrare cu titlu oneros situaţia în care o comună ia în posesie un imobil construit pe propriul teren, la cererea sa, şi pe care îl va utiliza în proporţie de 94 % pentru desfăşurarea de activităţi ca autoritate publică şi în proporţie de 6 % pentru desfăşurarea de activităţi în calitate de persoană impozabilă - dintre care 1 % pentru prestații scutite de impozit care nu dau dreptul la deducere?

____________

1 - A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).