Cerere de decizie preliminară introdusă de Retten i Kolding, Civilretten (Danemarca) la 27 iunie 2013 – FOA în calitate de mandatar al lui Karsten Kaltoft/Billund Kommune

(Cauza C-354/13)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Retten i Kolding, Civilretten

Părțile din procedura principală

Reclamant: FOA în calitate de mandatar al lui Karsten Kaltoft

Pârâtă: Billund Kommune

Întrebările preliminare

Discriminarea pe motiv de obezitate săvârşită pe piaţa muncii în general sau de către un angajator public în special este contrară dreptului Uniunii, astfel cum se concretizează de exemplu în articolul 6 referitor la drepturile fundamentale din Tratatul privind Uniunea Europeană?

O eventuală interdicţie de discriminare pe motiv de obezitate prevăzută de dreptul Uniunii este direct aplicabilă în privința raportului dintre un cetăţean danez şi angajatorul acestuia care este o autoritate publică?

În măsura în care Curtea consideră că în Uniunea Europeană discriminarea pe motiv de obezitate este interzisă pe piaţa muncii în general sau din partea unui angajator public în special, examinarea aspectului dacă s-a încălcat o eventuală interdicţie de discriminare pe motiv de obezitate trebuie să aibă loc conform principiului repartizării sarcinii probei, astfel încât, în vederea punerii eficiente în aplicare a interdicţiei în cazul în care se probează o astfel de discriminare, sarcina probei trebuie să revină angajatorului pârât [a se vedea considerentul (18) al Directivei 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe motive de sex1 )]?

Obezitatea poate fi considerată un handicap, inclus în protecția instituită de Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă2 , şi, în caz afirmativ, care sunt criteriile decisive pentru a stabili dacă obezitatea unei persoane implică în mod concret protecţia acestei persoane prin interdicţia cu privire la discriminarea unei persoane pe motive de handicap cuprinsă în această directivă?

____________

1 JO L  14, p. 6, Ediție specială, 05/vol.  5, p. 32.

2 JO L  303, p. 16, Ediție specială, 05/vol.  6, p. 7.