Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 18 noiembrie 2013 - Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

(Cauza C-580/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Coty Germany GmbH

Pârâtă: Stadtsparkasse Magdeburg

Întrebarea preliminară

Articolul 8 alineatul (3) litera (e) din Directiva 2004/48/CE1 trebuie interpretat în sensul că această dispoziție se opune unei reglementări naţionale care într-un caz precum cel din procedura principală permite unei instituţii bancare să invoce secretul bancar pentru refuzul de a furniza în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (c) din această directivă informaţii cu privire la numele şi la adresa unui titular de cont?