Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 2 decembrie 2013 – Procedură penală împotriva lui Miguel M.

(Cauza C-627/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Partea din procedura principală

Miguel M.

Întrebarea preliminară

Medicamentele definite potrivit Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman1 , care conțin substanțe clasificate menționate în Regulamentele (CE) nr. 273/20042 și (CE) nr. 111/20053 , sunt excluse întotdeauna, potrivit articolului 2 litera (a) din fiecare dintre aceste regulamente, din domeniul lor de aplicare sau se admite că sunt excluse doar atunci când sunt combinate astfel încât substanțele clasificate să nu poată fi folosite sau recuperate prin metode ușor de aplicat ori viabile din punct de vedere economic?