Cerere de decizie preliminară introdusă de Svea hovrätt (Suedia) la 21 septembrie 2017 - Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

(Cauza C-554/17)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Svea hovrätt

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Rebecka Jonsson

Pârâtă: Société du Journal L’Est Républicain

Întrebările preliminare

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 861/20071 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă se opune aplicării unei dispoziții naționale în temeiul căreia cererea privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată poate fi respinsă sau poate fi admisă numai în parte în cazul în care au fost formulate mai multe capete de cerere, iar părțile obțin parțial câștig de cauză și cad parțial în pretenții, sau în cazul în care acțiunea este admisă numai în parte?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, cum trebuie interpretată sintagma „partea care cade în pretenții” prevăzută la articolul 16 din regulament?

____________

1 JO 2007, L 199, p. 1.