Cerere de decizie preliminară formulată de Corte Suprema di Cassazione (Italia) la 24 ianuarie 2013 - ASS.I.CA. și Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del "Salame Felino" și alții

(Cauza C-35/13)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte Suprema di Cassazione

Părțile din procedura principală

Recurente: ASS.I.CA. - Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA

Intimate: Associazioni fra produttori per la tutela del "Salame Felino" și alții

Întrebările preliminare

Articolul 2 din Regulamentul nr. 2081/1992 trebuie interpretat în sensul că se opune ca o asociație de producători să poată invoca dreptul de utilizare exclusivă, pe teritoriul comunitar, a unei denumiri de origine geografică utilizată pe teritoriul unui stat membru pentru a desemna un anumit tip de salam, fără să fi obținut în prealabil de la acest stat membru o decizie cu forță juridică obligatorie în care să se stabilească limitele ariei geografice de producție, caietul de sarcini al produsului și eventualele condiții pe care trebuie să le îndeplinească producătorii pentru a beneficia de dreptul de utilizare a denumirii menționate?

Care este, în lumina Regulamentului nr. 2081/1992, regimul juridic aplicabil în cadrul pieței comunitare și în cadrul pieței dintr-un stat membru în cazul unei denumiri geografice care nu a fost înregistrată conform acestui regulament?

____________

1 - Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JO L 208, p. 1).