Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato (Italia) la 31 ianuarie 2013 - Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Cauza C-52/13)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din cauza principală

Apelantă: Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint

Intimată: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Întrebarea preliminară

Directiva 2006/114/CE trebuie interpretată în sensul că, în materie de protecție a comercianților, se referă la publicitatea care trebuie să fie, în același timp, atât înșelătoare, cât și comparativă ilegală sau la două fapte ilicite distincte și relevante în mod autonom, care sunt publicitatea înșelătoare și, respectiv, publicitatea comparativă ilegală?

____________

1 - Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 376, p. 21, Ediție specială, 15/vol. 18, p. 229).