Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Törvényszék (fostă Fővárosi Bíróság) (Ungaria) la 3 octombrie 2012 – Hardimpex Kft. în lichidare/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Cauza C-444/12)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Törvényszék (fostă Fővárosi Bíróság)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hardimpex Kft. în lichidare

Pârâtă: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Prin Hotărârea din 16 mai 2013, Curtea de Justiție (Camera a zecea) a statuat:

Articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretată în sensul că se opune posibilităţii ca administraţia fiscală dintr-un stat membru să refuze unei persoane impozabile dreptul de deducere din TVA-ul pe care îl datorează a TVA-ului datorat sau plătit pentru o livrare de bunuri realizată în favoarea sa, pentru faptul că o operațiune anterioară din lanțul de livrări a fost nelegală din punctul de vedre al legislației privind TVA-ul sau pentru că respectiva persoană impozabilă nu s-a asigurat cu privire la originea bunurilor care figurează în factura care i-a fost adresată de furnizorul său, fără ca autoritatea fiscală să fi demonstrat corespunzător cerinţelor legale că persoana impozabilă cunoștea sau trebuia să cunoască respectiva nelegalitate?