Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (Spania) la 22 iulie 2014 – Elisabet Rion Bea/Bankia S.A. şi alţii

(Cauza C-353/14)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Elisabet Rion Bea

Pârâte: Bankia S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE și Fondo de Garantía Salarial

Întrebările preliminare

Articolul 56 din Statutul lucrătorilor – Decretul legislativ regal nr. 1/1995 din 24 martie 1995 –, a cincea dispoziție tranzitorie din Legea 3/2012 din 6 iulie 2012 de stabilire a unor măsuri de urgenţă pentru reforma pieţei muncii și articolele 123 și 124 alineatul 13 din Legea privind instanțele pentru litigii de muncă – Legea nr. 36/2011 din 10 octombrie 2011 – (prin trimiterea implicită la dispozițiile anterioare) contravin articolelor 107 și 108 din Tratatul [privind funcționarea] Uniunii Europene, în versiunea sa consolidată, prin faptul că măresc, în esență, compensațiile autorizate prin Decizia Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group”?

Este contrară dispozițiilor menționate ale dreptului Uniunii și Deciziei Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group” o interpretare a respectivelor dispoziții conform căreia, în cazul constatării legalității concedierii, instanța poate să modifice valoarea compensațiilor la cea minimă legală, prevăzută de legislația națională?

Este contrară dispozițiilor menționate ale dreptului Uniunii și Deciziei Comisiei Europene în procedura „State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group” o interpretare a respectivelor dispoziții conform căreia, în cazul constatării nelegalității concedierii, instanța poate să modifice valoarea compensațiilor la cea convenită în acordul încheiat în perioada consultărilor, cu condiția ca acestea să fie mai mari decât valoarea minimă legală și mai mici decât valoarea maximă legală?