Cerere de decizie preliminară introdusă de Trybunał Konstytucyjny (Polonia) la 20 iulie 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Cauza C-390/15)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Trybunał Konstytucyjny

Părțile din procedura principală

Reclamant: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Cealaltă parte din procedură: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Întrebările preliminare

Este nevalid punctul 6 din anexa III la Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată2 , pentru motivul că, în cadrul procesului legislativ, s-au încălcat normele fundamentale de procedură prin lipsa consultării Parlamentului European?

Este nevalid articolul 98 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, menționată la întrebarea 1), coroborat cu punctul 6 din anexa III la directivă, pentru motivul că s-a încălcat principiul neutralității fiscale, în măsura în care exclude aplicarea unei cote reduse a TVA-ului în cazul cărților publicate în format digital și al altor publicații electronice?

____________

1 JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

2 JO L 116, p. 18.