Cerere de decizie preliminară introdusă de Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru (Croația) la 11 septembrie 2015 - Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

(Cauza C-484/15)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ibrica Zulfikarpašić

Pârât: Slaven Gajer

Întrebarea preliminară

Dispozițiile Legii croate privind executarea silită referitoare la titlul executoriu european sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 805/20041 și, mai precis, în Republica Croația, în procedurile de adoptare a unei ordonanțe de executare întemeiate pe un act autentic, expresia „instanță judecătorească” include și notarii, notarii pot elibera certificate de titluri executorii europene care se raportează la ordonanțe de executare definitive și executorii pe care le-au dat în temeiul unor acte autentice atunci când ordonanța respectivă nu a făcut obiectul unei căi de atac și, în cazul unui răspuns negativ, instanțele judecătorești pot elibera certificate de titluri executorii europene referitoare la o ordonanță de executare adoptată de un notar în baza unui act autentic atunci când ordonanța respectivă se referă, potrivit conținutului său, la creanțe necontestate și, în acest caz, ce formular ar trebui utilizat?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate (JO L 143, p. 15, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 3).