Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 7 octombrie 2015 – Policie ČR/Salah Al Chodor și alții

(Cauza C-528/15)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Recurent: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

Intimați: Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

Întrebarea preliminară

Simpla împrejurare că legea nu a definit criteriile obiective pentru aprecierea unui risc ridicat de sustragere de la procedură a unui cetățean străin [articolul 2 litera (n) din Regulamentul nr. 604/2013 ] determină inaplicabilitatea detenției în sensul articolului 28 alineatul (2) din acest regulament?

____________

1 JO 2013, L 180, p. 31.