Acțiune introdusă la 21 decembrie 2016 – Labiri/CESE și Comitetul Regiunilor

(Cauza T-904/16)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: J.-N. Louis și N. De Montigny, avocați)

Pârâți: Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

Să declare și să hotărască,

anularea Deciziei secretarului general al Comitetului Regiunilor din 11 mai 2016 de a o transfera pe reclamantă, în calitate de administrator la Direcția de traducere, în executarea tranzacției din cauza F-33/15;

constatarea că CESE este vinovat de comiterea unui abuz de putere și că și-a încălcat obligația de loialitate față de reclamantă prin aceea că a indus-o în eroare cu bună știință cu privire la domeniul de aplicare al acordului intervenit între părți la data de 4 februarie 2016;

obligarea CESE și a CoR la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea articolului 266 TFUE, în măsura în care decizia atacată ar fi fost adoptată prin încălcarea evidentă a soluționării amiabile intervenite în cauza F-33/15, Labiri/CESE.

Al doilea motiv întemeiat pe un abuz de putere, în măsura în care reclamanta ar fi fost indusă în eroare în mod deliberat cu privire la domeniul de aplicare al acordului intervenit între părți și mai exact în ceea ce privește interpretarea termenilor acordului realizată de cele două comitete.

____________