Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 29 mai 2017 – Republica Elenă/Leo Kuhn

(Cauza C-308/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Pârâtă și recurentă: Republica Elenă

Reclamant și intimat: Leo Kuhn

Întrebările preliminare

Articolul 7 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 1215/20121 trebuie interpretat în sensul că:

și în cazul unor contracte succesive de cesiune a unei creanțe, precum cea în speță, locul de executare al obligației în sensul acestei dispoziții se stabilește potrivit stipulațiilor contractuale inițiale?

în cazul exercitării dreptului la îndeplinirea condițiilor unei obligațiuni de stat, precum cea emisă în speță de Republica Elenă, precum și în cazul despăgubirilor pentru neîndeplinirea acestor condiții, locul efectiv de executare este stabilit deja prin plata de dobânzi în temeiul acestei obligațiuni de stat în contul de instrumente financiare al titularului de pe teritoriul național?

împrejurarea că, prin intermediul stipulațiilor contractuale inițiale, s-a stabilit un loc legal de executare în sensul articolului 7 punctul 1 litera (a) din regulament se opune ca executarea efectivă ulterioară a contractului să conducă la un alt loc de executare în sensul acestei dispoziții?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1),