Cerere de decizie preliminară introdusă de cour administrative d'appel de Paris (Franța) la 10 decembrie 2012 - Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l'Économie et des Finances

(Cauza C-618/12)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour administrative d'appel de Paris

Părțile din procedura principală

Apelantă: Société Reggiani SpA Illuminazione

Intimat: Ministre de l'Économie et des Finances

Întrebarea preliminară

Articolul 2 din Directiva [79/1072/CEE din 6 decembrie 1979] aduce atingere libertății de stabilire în prin faptul că limitează dreptul la restituire numai la bunurile mobile?

____________

1 - A opta directivă 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării (JO L 331, p. 11, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 34).