Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Bamberg (Germania) la 9 septembrie 2013 – Procedură penală împotriva lui Mohammad Ferooz Qurbani

(Cauza C-481/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Bamberg

Partea din procedura principală

Mohammad Ferooz Qurbani

Întrebările preliminare

Cauza personală de nepedepsire prevăzută la articolul 31 din Convenţia privind statutul refugiaţilor (denumită în continuare „Convenţia de la Geneva”) cuprinde, pe lângă cazurile prevăzute expres, şi falsul material în înscrisuri oficiale, infracţiune săvârşită prin prezentarea unui paşaport fals unui funcţionar de poliţie cu ocazia intrării pe calea aerului pe teritoriul Republicii Federale Germania, în cazul în care această utilizare a paşaportului fals nu este necesară în vederea invocării dreptului de azil în acest stat?Recurgerea la serviciile unei călăuze se opune invocării articolului 31 din Convenţia de la Geneva ?Elementul material prevăzut la articolul 31 din Convenţia de la Geneva, şi anume sosirea „direct[ă]” dintr-un teritoriu unde viaţa sau libertatea persoanei vizate era ameninţată, trebuie interpretat în sensul că această condiţie este îndeplinită şi în cazul în care persoana vizată a intrat mai întâi în alt stat membru al Uniunii Europene (în speţă Grecia) de unde a plecat mai departe în alt stat membru (în speţă Republica Federală Germania) unde a solicitat azil?