Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Gerechtshof te 's-Gravenhage (Țările de Jos) la 30 aprilie 2012 - Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

(Cauza C-202/12)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Innoweb BV

Pârâte: Wegener ICT Media BV

Wegener Mediaventions BV

Întrebările preliminare

Articolul 7 alineatul (1) din directivă trebuie interpretat în sensul că există o reutilizare (punere la dispoziție) a ansamblului sau a unei părți substanțiale, evaluată calitativ sau cantitativ, a conținutului unei baze de date puse la dispoziție de către un terț prin intermediul unui site (online) în cazul în care acest terț oferă publicului posibilitatea să caute"în timp real", cu ajutorul unui motor de căutare dedicat, în întreaga bază de date sau într-o parte substanțială din conținutul acestei baze de date, prin intermediul unei comenzi de căutare formulate de utilizator într-o formă "tradusă" în cadrul motorului de căutare a site-ului internet care pune la dispoziție baza de date?

În caz contrar, situația este diferită în cazul în care, după primirea rezultatelor pentru comanda de căutare, acest terț transmite sau afișează fiecărui utilizator o parte minimă din conținutul bazei de date în formatul propriului site internet?

Răspunsul la întrebările 1 și 2 depinde de faptul dacă acest terț întreprinde actele menționate în mod constant, dacă procesează zilnic prin intermediul motorului său de căutare un număr total de 100 000 de cereri de căutare "traduse" ale utilizatorilor și că pune la dispoziția diferiților utilizatori rezultatele obținute în modul descris anterior?

Articolul 7 alineatul (5) din directivă trebuie interpretat în sensul că reutilizarea repetată și sistematică a unor părți nesubstanțiale din conținutul bazei de date nu este autorizată în cazul în care acest lucru presupune acte contrare exploatării normale a acestei baze de date sau care aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale producătorului bazei de date, sau este suficientă în această privință o reutilizare repetată sau sistematică?

În măsura în care este necesară o reutilizare repetată și sistematică:

a)    Ce semnificație are cuvântul "sistematic"?

b)    Există o reutilizare sistematică în cazul în care aceasta are loc prin intermediul unui sistem automatizat?

c)    Este important faptul că în acest sens se utilizează în modul descris anterior un motor de căutare meta dedicat?

Articolul 7 alineatul (5) din directivă trebuie interpretat în sensul că interdicția prevăzută la acest articol nu se aplică atunci când un terț pune în mod repetat la dispoziția utilizatorilor individuali ai motorului său de căutare meta, pentru fiecare cerere de căutare, numai părți nesubstanțiale din conținutul bazei de date?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, această interdicție se aplică și atunci când reutilizarea repetată a acestor părți nesubstanțiale are ca efect cumulativ punerea la dispoziția acestor utilizatori individuali, în ansamblu, a unei părți substanțiale din conținutul bazei de date?

Articolul 7 alineatul (5) din directivă trebuie interpretat în sensul că în cazul unor acte neautorizate, care au drept consecință faptul că, prin efectul cumulativ al reutilizării, se pune la dispoziția publicului ansamblul sau o parte substanțială din conținutul unei baze de date protejate, condițiile prevăzute la acest articol sunt îndeplinite, sau trebuie, în plus, să se invoce și să se facă dovada faptului că aceste acte contravin exploatării normale a bazei de date sau aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale producătorului bazei de date?

Trebuie să se plece de la premisa că în cazul în care se întreprind actele menționate mai sus se aduce o atingere gravă investiției persoanei care a constituit baza de date?

____________

1 - Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO CE L 77, p. 20, Ediţie specială, 13/vol. 17, p. 102).