Cerere de decizie preliminară introdusă de Općinski sud u Puli-Pola (Croația) la 23 octombrie 2015 – Pula Parking d.o.o./Sven Klaus Tederahn

(Cauza C-551/15)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Općinski sud u Puli-Pola

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Pula Parking d.o.o.

Pârât: Sven Klaus Tederahn

Întrebările preliminare

Având în vedere natura juridică a raporturilor dintre părțile din litigiu, Regulamentul (UE) nr. 1215/20121 este aplicabil în speță?

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 privește și competența notarilor din Republica Croația?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, p. 1).