Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-564/17

Допълнителни критерии за търсене
4 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-564/17 Заличаване (ОВ)
03/05/2019 Комисия/Белгия (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
C-564/17 Определение
ECLI:EU:C:2019:228
08/03/2019 Комисия/Белгия (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
C-564/17 Определение
ECLI:EU:C:2019:127
04/02/2019 Комисия/Белгия (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
Текст EUR-Lex
C-564/17 Искова молба / Жалба (ОВ)
27/10/2017 Комисия/Белгия (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
Вж. pdf документи