Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-549/18

Допълнителни критерии за търсене
4 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-549/18 Решение (ОВ)
21/08/2020 Комисия/Румъния (Борба с изпирането на пари)
C-549/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2020:563
16/07/2020 Комисия/Румъния (Борба с изпирането на пари)
Текст EUR-Lex
C-549/18 Резюме
ECLI:EU:C:2020:563
16/07/2020 Комисия/Румъния (Борба с изпирането на пари)
C-549/18 Заключение
ECLI:EU:C:2020:173
05/03/2020 Комисия/Румъния (Борба с изпирането на пари)
Текст EUR-Lex