Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

  • Numer sprawy = C-335/19

Zmodyfikować wyszukiwanie
7 dokument(y)
     Sprawa      Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
C-335/19 Postanowienie
ECLI:EU:C:2020:965
26/11/2020 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
C-335/19 Wyrok (Dz.U.)
20/11/2020 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
C-335/19 Wyrok
ECLI:EU:C:2020:829
15/10/2020 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Tekst EUR-Lex
C-335/19 Streszczenie
ECLI:EU:C:2020:829
15/10/2020 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
C-335/19 Opinia
ECLI:EU:C:2020:424
04/06/2020 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Tekst EUR-Lex
C-335/19 Skarga (Dz.U.)
02/08/2019 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
C-335/19 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
24/04/2019 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)