Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Предпочитание за визуализиране = ?
  • Предпочитание за сортиране = ?

Допълнителни критерии за търсене
122903 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-563/21 PPU Преюдициално запитване
14/09/2021 Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission)
C-528/21 Преюдициално запитване
26/08/2021 M.D.
C-522/21 Преюдициално запитване
24/08/2021 Saatgut-Treuhandverwaltung
C-517/21 Преюдициално запитване
20/08/2021 Laudamotion
C-505/21 Искане (ОВ)
24/09/2021 Fedasil
C-504/21 Преюдициално запитване
17/08/2021 Bundesrepublik Deutschland
C-500/21 P Искова молба / Жалба (ОВ)
10/09/2021 HIM/Комисия
C-496/21 Преюдициално запитване
12/08/2021 Bundesrepublik Deutschland
C-495/21 Преюдициално запитване
12/08/2021 Bundesrepublik Deutschland
C-494/21 Преюдициално запитване
11/08/2021 Eircom
C-493/21 Искане (ОВ)
17/09/2021 Director of Public Prosecutions
C-491/21 Преюдициално запитване
10/08/2021 Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne
C-488/21 Преюдициално запитване
10/08/2021 Chief Appeals Officer и др.
C-488/21 Искане (ОВ)
01/10/2021 Chief Appeals Officer и др.
C-485/21 Искане (ОВ)
24/09/2021 S.V.
C-482/21 Преюдициално запитване
05/08/2021 Euler Hermes
C-481/21 Преюдициално запитване
04/08/2021 Bundesrepublik Deutschland
C-481/21 Искане (ОВ)
01/10/2021 Bundesrepublik Deutschland
C-480/21 Искане (ОВ)
10/09/2021 Minister for Justice and Equality
C-480/21 Преюдициално запитване
03/08/2021 Minister for Justice and Equality