Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις - Γνωμοδότηση
    Ανακοινώσεις δημοσιευθείσες στην ΕΕ : Αποφάσεις
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
25103 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-242/22 PPU Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:611
01/08/2022 TL () και de traduction)
Κείμενο EUR-Lex
C-447/21 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:612
01/08/2022 Kerstens κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
C-422/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:616
01/08/2022 Ministero dell'Interno (Retrait des conditions matérielles d’accueil)
Κείμενο EUR-Lex
C-319/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:613
01/08/2022 Agecontrol
Κείμενο EUR-Lex
C-310/21 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:615
01/08/2022 Aquind κ.λπ. κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
C-294/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:608
01/08/2022 Navitours
Κείμενο EUR-Lex
C-267/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:614
01/08/2022 Uniqa Asigurări
Κείμενο EUR-Lex
C-19/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:605
01/08/2022 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
Κείμενο EUR-Lex
C-14/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:604
01/08/2022 Sea Watch
Κείμενο EUR-Lex
C-720/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:603
01/08/2022 Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil)
Κείμενο EUR-Lex
C-588/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:607
01/08/2022 Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères)
Κείμενο EUR-Lex
C-501/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:619
01/08/2022 M P A (Résidence habituelle – État tiers)
Κείμενο EUR-Lex
C-411/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:602
01/08/2022 Familienkasse Niedersachsen-Bremen
Κείμενο EUR-Lex
C-352/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:606
01/08/2022 HOLD Alapkezelő
Κείμενο EUR-Lex
C-332/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:610
01/08/2022 Roma Multiservizi και Rekeep
Κείμενο EUR-Lex
C-279/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:618
01/08/2022 Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur)
Κείμενο EUR-Lex
C-273/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:617
01/08/2022 Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
Κείμενο EUR-Lex
C-184/20 Απόφαση
ECLI:EU:C:2022:601
01/08/2022 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Κείμενο EUR-Lex
C-242/22 PPU Προτάσεις
ECLI:EU:C:2022:580
14/07/2022 TL () και de traduction)
C-31/22 P(I) Προτάσεις
ECLI:EU:C:2022:575
14/07/2022 Atlas Copco Airpower και Atlas Copco κατά Magnetrol International και Επιτροπής