Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις - Γνωμοδότηση
    Ανακοινώσεις δημοσιευθείσες στην ΕΕ : Αποφάσεις
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
25701 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-368/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:427
25/05/2023 Danish Fluid System Technologies
Κείμενο EUR-Lex
C-364/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:429
25/05/2023 Bundesrepublik Deutschland (Retour volontaire)
Κείμενο EUR-Lex
C-249/22 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:438
25/05/2023 GIS
C-175/22 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:436
25/05/2023 BK (Requalification de l’infraction)
C-141/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:428
25/05/2023 TLL The Longevity Labs
Κείμενο EUR-Lex
C-114/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:430
25/05/2023 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (TVA – Acquisition fictive)
Κείμενο EUR-Lex
C-86/22 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:434
25/05/2023 Papier Mettler Italia
C-10/22 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:437
25/05/2023 LEA
C-831/21 P Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:432
25/05/2023 Fachverband Spielhallen και LM κατά Επιτροπής
C-750/21 P Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:431
25/05/2023 Pilatus Bank κατά EKT
C-667/21 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:433
25/05/2023 Krankenversicherung Nordrhein
C-608/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:426
25/05/2023 Politseyski organ pri 02 RU SDVR
Κείμενο EUR-Lex
C-583/21 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:435
25/05/2023 NC (Transfert d’une étude notariale espagnole)
C-575/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:425
25/05/2023 WertInvest Hotelbetrieb
Κείμενο EUR-Lex
C-290/21 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:424
25/05/2023 AKM (Fourniture de bouquets satellitaires en Autriche)
Κείμενο EUR-Lex
C-418/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:418
17/05/2023 Cezam
Κείμενο EUR-Lex
C-402/22 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2023:420
17/05/2023 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Crime particulièrement grave)
C-365/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:415
17/05/2023 Βελγικό Δημόσιο (TVA – Véhicules vendus pour pièces)
Κείμενο EUR-Lex
C-264/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:417
17/05/2023 Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme και d’Autres Infractions
Κείμενο EUR-Lex
C-176/22 Απόφαση
ECLI:EU:C:2023:416
17/05/2023 BK και ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal)
Κείμενο EUR-Lex