Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Област = "Защита на данните"
  • Номер на дело = 552/21

Допълнителни критерии за търсене
4 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-552/21 Заличаване (ОВ)
20/05/2022 SCHUFA Holding
C-552/21 Определение
ECLI:EU:C:2022:105
25/01/2022 SCHUFA Holding
Текст EUR-Lex
C-552/21 Искане (ОВ)
03/12/2021 SCHUFA Holding
C-552/21 Преюдициално запитване
07/09/2021 SCHUFA Holding