Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-488/15

Допълнителни критерии за търсене
5 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-488/15 Решение (ОВ)
12/05/2017 Комисия/България
C-488/15 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:267
05/04/2017 Комисия/България
Текст EUR-Lex
C-488/15 Решение (резюме)
ECLI:EU:C:2017:267
05/04/2017 Комисия/България
C-488/15 Заключение
ECLI:EU:C:2016:862
10/11/2016 Комисия/България
Текст EUR-Lex
C-488/15 Искова молба / Жалба (ОВ)
06/11/2015 Комисия/България
Вж. pdf документи