Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-793/19

Допълнителни критерии за търсене
7 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-793/19 Определение
ECLI:EU:C:2022:854
27/10/2022 SpaceNet
Текст EUR-Lex
C-793/19 Решение (ОВ)
21/10/2022 SpaceNet
C-793/19 Резюме
ECLI:EU:C:2022:702
20/09/2022 SpaceNet
C-793/19 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2022:702
20/09/2022 SpaceNet
Текст EUR-Lex
C-793/19 Заключение
ECLI:EU:C:2021:939
18/11/2021 SpaceNet
Текст EUR-Lex
C-793/19 Искане (ОВ)
24/01/2020 SpaceNet
C-793/19 Преюдициално запитване
29/10/2019 SpaceNet