Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = T-709/21

Допълнителни критерии за търсене
4 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
T-709/21 Определение (ОВ)
03/02/2023 WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données
T-709/21 Определение
ECLI:EU:T:2022:783
07/12/2022 WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données
Текст EUR-Lex
T-709/21 Резюме
ECLI:EU:T:2022:783
07/12/2022 WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données
T-709/21 Искова молба / Жалба (ОВ)
03/12/2021 WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données