Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 oktober 2021

Strafprocedure tegen ZX

Verzoek van de Spetsializiran nakazatelen sad om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijn 2012/13/EU – Recht op informatie in strafprocedures – Artikel 6, lid 3 – Recht van verdachten of beklaagden om in kennis te worden gesteld van hun rechten – Artikelen 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Nationale wetgeving die niet voorziet in een procedure om na een voorbereidende terechtzitting inhoudelijke onnauwkeurigheden en leemten in het geschrift dat de tenlastelegging bevat te verhelpen

Zaak C-282/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
26/11/2021 ZX (Régularisation de l'acte d'accusation)
Arrest
ECLI:EU:C:2021:874
21/10/2021 ZX (Régularisation de l'acte d'accusation)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
14/08/2020 ZX (Régularisation de l'acte d'accusation)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
26/06/2020 ZX (Régularisation de l'acte d'accusation)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.47 Recht op doeltreffende voorziening in rechte en op onpartijdig gerecht
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.48 Vermoeden van onschuld en rechten van verdediging
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.03 Justitiële samenwerking in strafzaken
      4.06.03.011
04 null
  04.03 null
    04.03.47
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.05 Recht van de Unie en nationaal recht
    1.05.02 Tenuitvoerlegging van het recht van de Unie in de interne rechtsorde
      1.05.02.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.03 Justitiële samenwerking in strafzaken
      4.06.03.01 Harmonisatie van wetgevingen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 26/06/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

21/10/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

ZX (Régularisation de l'acte d'accusation)

Rechtsgeleerde noten

 1. Gazin, Fabienne: Coopération judiciaire en matière pénale - Droit à un recours juridictionnel effectif, Europe Europe 2021, nº 12 Décembre, comm. 438 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarije

Onderwerp

 • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
 • Justitie en binnenlandse zaken
 • Fundamentele rechten
 • - Handvest van de grondrechten
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

dixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lycourgos

Advocaat-generaal

Rantos

Procestaal/Procestalen

 • Bulgaars

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar