Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 noiembrie 2021

SN și SD

Cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda)

Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Articolul 50 TUE – Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice – Articolul 217 TFUE – Acordul comercial și de cooperare cu Regatul Unit – Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia‑cadru 2002/584/JAI – Menținerea prin acordul de retragere, cu titlu tranzitoriu, a regimului mandatului european de arestare în privința Regatului Unit – Aplicare în cazul unui mandat european de arestare a dispozițiilor referitoare la mecanismul de predare instituit prin Acordul comercial și de cooperare cu Regatul Unit – Regimuri obligatorii pentru Irlanda

Cauza C-479/21 PPU


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
17/12/2021 Governor of Cloverhill Prison și alții
Hotărâre
ECLI:EU:C:2021:929
16/11/2021 Governor of Cloverhill Prison și alții
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Rezumat
ECLI:EU:C:2021:929
16/11/2021 Governor of Cloverhill Prison și alții
Concluzii
ECLI:EU:C:2021:899
09/11/2021 Governor of Cloverhill Prison și alții
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
10/09/2021 Governor of Cloverhill Prison și alții
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

nepublicată încă (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.06 Spaţiul de libertate, securitate și justiţie
    4.06.03 Cooperare judiciară în materie penală
      4.06.03.00 Generalități
7 Dispoziții generale și finale
  7.00 Generalități


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 03/08/2021

Data concluziilor

 • 09/11/2021

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

16/11/2021


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Informaţii nedisponibile

Numele părților

Governor of Cloverhill Prison și alții

Comentarii din doctrină

 1. Michel, Valérie: Mandat d'arrêt - Brexit, Europe 2022, nº 1 Janvier, comm. 9 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Supreme Court - Irlanda

Materie

 • Relații externe
 • - Acorduri internaționale
 • Spațiul de libertate, securitate și justiție
 • - Cooperarea judiciară în materie penală
 • - Cooperarea polițienească
 • Dispoziții generale și finale

Dispoziții de drept național vizate

European Arrest Warrant Act, 2003 European Arrest Warrant (Application to Third Countries and Amendment) and Extradition (Amendment) Act, 2012 Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential Provisions) Act 2019 European Arrest Warrant (Application to Third Countries) (United Kingdom) Order 2020

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară - Procedură de urgență

Complet de judecată

grande chambre (Cour)

Judecător raportor

Safjan

Avocat general

Kokott

Limba/Limbile de procedură

 • engleză

Limba/Limbile concluziilor

 • engleză