Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. november 2018

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mod Autoridade Tributária e Aduaneira

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – anvendelsesområde – afgiftspligtige transaktioner – ydelse mod vederlag – sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Sag C-295/17


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
04/01/2019 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia
Dom
ECLI:EU:C:2018:942
22/11/2018 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2018:942
22/11/2018 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2018:413
07/06/2018 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
21/07/2017 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.05 Afgiftsgrundlag
          4.10.02.01.05.01 Levering af varer og ydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 22/05/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 07/06/2018

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

22/11/2018


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 25 fra 21.01.2019, s.8

Sagsanlæg: EUT C 256 fra 07.08.2017, s.13

Sagens parter

Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Grube, Friederike: Unterscheidung zwischen nicht steuerbarem Schadensersatz und steuerbaren Dienstleistungen gegen Leistung einer Ausgleichszahlung, Mehrwertsteuerrecht 2019 N°1 p.30-31 (DE)
  2. Péraldi Leneuf, Fabienne: TVA et prestation de service à titre onéreux, Europe 2019 Janvier Comm. nº 1 p.38 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugal

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

Levits

Generaladvokat

Kokott

Processprog

  • portugisisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • tysk